Inför det svenska EU-ordförandeskapet

Möt EU-ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Ylva Johansson, ledamot av Europeiska revisionsrätten Eva Lindström och Europeiska investeringsbankens vicepresident Thomas Östros för ett samtal om det svenska ordförandeskapet.

Medverkande

Lars Danielsson, ambassadör och myndighetschef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (deltar via länk)

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor (deltar via länk)

Eva Lindström, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten (deltar på SNS)

Thomas Östros, vicepresident vid Europeiska investeringsbanken (EIB) (deltar på SNS)

Seminariet leds av Annika Ström Melin, journalist och författare.