Inställt möte: SNS Skåne: Vad blir konsekvenserna av minusräntan?

Tid och plats

Torsdag 4 juni 2015, 17:00–18:00
SEB, Östergatan 39, Malmö.

I mars i år sänkte Riksbanken reporäntan ytterligare, från -0,10 procent till -0,25 procent. Vad blir konsekvenserna för svensk ekonomi av att hålla räntan på en låg nivå och finns det någon nedre gräns?

Torsdagen den 4 juni bjuder SNS Skåne in till en paneldiskussion om det penningpolitiska beslutet att sänka styrräntan.

Reporäntan har genom åren gradvis höjts och sänkts efter hur Riksbanken har bedömt utvecklingen av konjunkturen och inflationsutsikterna. Kommer dagens minusränta att få fart på inflationen?

Medverkande

ANNIKA WINSTH, chefekonom, Nordea
ANNE-MARIE PÅLSSON, docent, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
TERJE JOHANSSON, vd, MKB Fastighets AB

Mötet leds av PERNILLA STRÖM.

Anmälan

Senast måndagen den 1 juni till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

SNS Skåne vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne