Integration och tillfälliga uppehållstillstånd

Seminarium 2019.02.05

Sommaren 2016 införde Sverige tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. Det är för tidigt att säga hur detta långsiktigt påverkar integrationen. Men i en ny SNS-rapport presenteras lärdomar från Danmark som införde tillfälliga uppehållstillstånd redan i början av 2000-talet.

Medverkande

02:50 Matilda Kilström, fil. dr i nationalekonomi och seniorekonom på Swedbank Makroanalys

34:36 Mattias Engdahl, fil.dr i nationalekonomi vid IFAU – institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

51:25
Linda Beskow, migrationsjurist och rådgivare på Röda korset
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna

1:04:04 Panelsamtal
Linda Beskow, Mattias Engdahl, Johan Forssell, Matilda Kilström samt Elisabet Olme, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.