Jämställt sparande – strategier och möjligheter för alla

Seminarium Tor 19 september 2024
Tid och plats

Torsdag 19 september 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras från 12:30.

Vad kan göras för att skapa jämställda förutsättningar för sparande? Välkommen att diskutera detta med sparekonomen Claes Hemberg, finansforskaren Cecilia Hermansson och Sofia Tyréus från Finansinspektionen.

Kvinnor sparar och investerar i lägre utsträckning än män och har mindre finansiella tillgångar. Det kan vara en följd av skillnader i inkomst och sysselsättning, men också bero på normer och lägre upplevd kunskap om och förtroende för finansiella marknader. Mönstret etableras redan tidigt i livet – skillnader mellan pojkars och flickors sparande noteras redan från spädbarnsåldern.

Ett eget sparande är viktigt för att säkra den ekonomiska tryggheten vid oförutsedda händelser som arbetslöshet eller sjukdom och för att förverkliga långsiktiga mål som bostadsköp. Eftersom skillnader i sparbeteende bidrar till ojämlika livschanser och ekonomisk välfärd är det önskvärt att alla får så goda förutsättningar som möjligt att kunna fatta välgrundade beslut för sparande.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Medverkande

Cecilia Hermansson, docent och forskare i fastighetsekonomi och finans, KTH

Anna Nordén, forskare i nationalekonomi och lead researcher, Ownershift

Claes Hemberg, oberoende ekonom

Sofia Tyréus, ansvarig för finansiell folkbildning, Finansinspektionen

Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 18 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!