Journalisterna, politikerna och kampen om agendan

Medielogiken styr som bekant i hög utsträckning det offentliga samtalet. Men är det journalisterna som sätter dagordningen? I en aktuell studie analyserar medieforskaren Gunnar Nygren med kollegor maktbalansen mellan politiker och journalister och de förändringar som skett under senare år. Välkommen till ett samtal om kampen om agendan.

Medan politiker lägger allt större resurser på kommunikation arbetar journalister under ökad press på allt mindre redaktioner. Forskarna menar att en ny typ av politisk styrning av medieflödet har utvecklats, vilket påverkar de politiska processerna. Vilken effekt får det på allmänhetens förtroende för såväl politiker som media? Och hur påverkas demokratin?

Gunnar Nygren inleder med de viktigaste slutsatserna från studien ”Close and Distant: Political Executive – Media Relations in Four Countries”, som omfattar Sverige, Finland, Litauen och Polen. Tillsammans med journalisterna Viktor Barth-Kron och Lena Mellin diskuterar vi sedan erfarenheterna av att bevaka det senaste valet och den utdragna regeringsbildningen. Roberta Alenius, tidigare presschef i Regeringskansliet under Alliansen, bidrar med sina erfarenheter.

Vi avslutar kvällen med buffé och mingel.

Medverkande

Roberta Alenius, tidigare presschef i Regeringskansliet
Viktor Barth-Kron, politisk kommentator på tidskriften Kvartal
Lena Mellin, politisk kommentator och ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet
Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola

Samtalet leds av Helena Stålnert, rådgivare inom kommunikation och ledarskap.

Anmälan

Inbjudan är personlig och skickas ut separat.