Kan AI hjälpa nyanlända att komma i arbete?

Tis 17 september 2019
Tid och plats

Tisdag 17 september 2019, 12:00–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Att få nyanlända att bosätta sig i orter där deras kompetens efterfrågas förbättrar möjligheterna till integration. Med hjälp av AI är det i dag möjligt att genomföra denna typ av matchning på ett mer effektivt sätt och i stor skala. Hur ser Migrationsverket och Arbetsförmedlingen på denna typ av digitala verktyg?

Enligt Mottagandeutredningen från 2018 ska nyanlända bo där de har störst chans att få jobb och bli självförsörjande. Tillsammans med kollegor från ledande internationella universitet har forskaren Tommy Andersson utvecklat en programvara som gör det möjligt att just matcha yrkeskompetens och utbildning till arbetsmarknadsregioner.

Programvaran, som är en typ av så kallad algoritmisk matchning, har med framgång använts i ett antal amerikanska delstater för gruppen kvotflyktingar. I USA har detta inneburit att minst 20 procent fler kommit i arbete efter tre månader. Samtidigt har handläggarna fått mer tid över till annat, vilket har lett till en effektivare hantering av ärenden. Men hur fungerar egentligen denna typ av verktyg? Vilka hinder finns för införande hos svenska myndigheter? Och vilka är de eventuella fallgroparna?

Medverkande

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet
Sverker Spaak, processägare samt chef för enheten för utvecklingsanalys, Migrationsverket
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen
Alex Teytelboym, associate professor, nationalekonomiska institutionen, University of Oxford

Seminariet modereras av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är gratis för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Icke medlemmar betalar 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 13 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!