Hur kan skolresultaten stärkas för utrikes födda?

Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. I en ny SNS-rapport har två forskare utifrån ett omfattande datamaterial studerat vad som förklarar skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Medverkande

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun och f.d. rektor vid Ronnaskolan i Södertälje

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi, forskare vid IFAU och Uppsala universitet.

Jan-Eric Gustafsson, senior professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande i regeringens skolkommission som kom med sitt slutbetänkande april 2017.

Susan Niknami, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S).

Helya Riazat, rektor vid Järvaskolan.

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.