Kan landet lagom vara bäst?

Kurt Lundgren

Publikation 2013.06.13

Sverige och de nordiska länderna är i främsta ledet i fråga om ekonomi, innovationsförmåga, välfärd och miljö.

Kurt Lundgren menar att avgörande för dessa framgångar har varit förmågan att lära sig av sina misstag och etablera framåtsyftande läroprocesser på organisatorisk och samhällelig nivå. De internationella kopplingarna har dessutom skapat ett effektivt näringsliv och samhällskulturen har präglats av dialog, bred delaktighet och balanserade beslut. Frågan är dock om systemen kan hantera framtidens samhälle och ekonomi, med långtgående globalisering och svårigheter att skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Kurt Lundgren har en bakgrund som civilingenjör, nationalekonom, tillväxtanalytiker och professor i IT-infrastrukturekonomi och har framför allt forskat kring teknisk utveckling och olika aspekter på individuellt, organisatoriskt och politiskt lärande.

”Bokens styrka är det breda greppet, antalet samhällsvetenskapliga perspektiv och viktiga politiska diskussioner utan att vara fastnaglad vid någon ideologisk doktrin. En sökares dagbok buren av en genuin undran – och förundran.”
Casten von Otter, professor i sociologi

”En tankebok för reflektion och dialog om den svenska samhällsutvecklingen och vad vi måste lära av den för att möta framtidens utmaningar.”
Jane Cederqvist, historiker, f.d. statssekreterare

”Här finns inga färdiga svar men väl en inbjudan till reflektion, dialog och analys baserad på en diskussion om varför Sverige hittills lyckats så bra. Men hur går det i framtiden: faller vi eller drar vi ifrån?”
Rolf Eidem, nationalekonom

Recensioner

… en framställning som är lättläst och konkret samtidigt som den är idérik. Boken är av stort värde för alla, även i de nordiska grannländerna, som arbetar med frågor om samhällets, inklusive näringslivets, utveckling i framtiden.

Anders Weidung, BTJ