Kerstin Enflo om ökande regionala klyftor i Sverige

Seminarium 2016.01.26

Medverkande

KERSTIN ENFLO, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet
LENA EK, ordförande, Södra och f.d. miljöminister (C)
BRITTA FLINKEFELDT, kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun
LARS WIKSTRÖM, avdelningschef regioner på Tillväxtverket,
Seminariet modererades av ILINCA BENSON, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.