Klimatklivet – bidrar det till att uppnå klimatmålen?

Seminarium 2019.04.24

Lyssna

Under föregående mandatperiod genomförde regeringen reformen Klimatklivet – ett stöd till lokala klimatinvesteringar med syfte att minska koldioxidutsläppen. I vilken utsträckning bidrar reformen till att uppnå klimatmålen? Går investeringsstödet att utveckla för att skapa mer klimatnytta?

Medverkande

Marlene Burwick, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Björn Carlén, forskare miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Andreas Hagnell, handläggare/expert miljö och energi, SKL
Cecilia Kellberg, Revisionsdirektör, Riksrevisionen
Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, Naturvårdsverket

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.