Kommunala bolag: Fler nackdelar än fördelar?

Seminarium Tor 9 juni 2022
Tid och plats

Torsdag 9 juni 2022, 10:30–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Antalet kommunala bolag har ökat kraftig sedan 1970-talet. Vilka är fördelarna med bolagisering av kommunal verksamhet? Hur tolkar de kommunala bolagens styrelseledamöter sitt uppdrag? Och finns det några samband mellan antalet kommunala bolag och korruption?

Nationalekonomen Andreas Bergh och statsvetaren Gissur Ó Erlingsson presenterar sin forskning om kommunala bolag som de sammanställt i en ny SNS Analys.

De undersöker bland annat hur bolagisering av kommunal verksamhet påverkar insyn och ansvarsutkrävande, hur politiker som sitter i deras styrelser ser på sitt uppdrag samt hur styrning och revision av dessa bolag fungerar.

Forskarnas analys och slutsatser diskuteras med Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung, Västerås Stadshus AB:s vice ordförande Elisabeth Unell och advokat Eva-Maj Mühlenbock, som är expert på bland annat offentlig upphandling och konkurrensrätt.

Medverkande

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier.

Björn Ljung (L), ordförande Stockholmshem och ledamot i Stockholms stads kommunfullmäktige

Eva-Maj Mühlenbock, partner vid Cirio advokatbyrå

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Västerås kommunstyrelse, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB samt ledamot i Sobonas föreningsstyrelse, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Samtalet leds av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet äger rum på SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm, och är öppet för SNS medlemmar*, forskare, press, kommunföreträdare och särskilt inbjudna.

För dig som inte har möjlighet att komma till oss finns alternativet att följa mötet digitalt.

Mötet är kostnadsfritt, men vid avanmälan efter den 8 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms (detta gäller även fastän seminariet är kostnadsfritt).

Anmäl dig via någon av anmälningslänkarna.

Efter seminariet serveras en enklare lunch.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!