Konjukturrådets rapport 1993. Fast kurs med flytande krona

Klas Eklund Assar Lindbeck Mats Persson Hans Tson Söderström Staffan Viotti

Stabiliseringspolitik utan fast växelkurs.

Sverige har på tre år gått från överhettning till den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 1930-talet. Arbetslösheten förtsätter att stiga under 1993 och finanskrisen är långt ifrån överstånden.

Dessutom har riksbanken förlorat sitt viktigaste vapen – den fasta växelkursen. Starka röster kräver nu en expansionistisk konjukturspolitik av traditionellt snitt. Men hur går detta ihop med långsiktiga strävanden för prisstabilitet, effektivare marknader och minskat budgetunderskott.

Rapporten utmynnar i förslag till en kraftfull politik som kan föra Sverige ur krisen utan att göra avkall på strävanden mot en långsiktigt bättre ekonomi.