Konjunkturrådets rapport 1997. I otakt med omvärlden?

Torben M. Andersen Thorvaldur Gylfason Seppo Honkapohja Arne Jon Isachsen John Williamson

Sverige har nu en total arbetslöshet på över 12 procent och en tillväxt i BNP på 1,5-2 procent. En högkonjuktur kan höja tillväxten, men knappast tillräckligt för att varaktigt få ned arbetslösheten. Sverige behöver söka nya vägar.

I rapporten studerar författarna framgångsrika ekonomiska och institutionella reformer i andra delar av världen under senare år som Sverige skulle kunna dra nytta av. Bland annat besvaras varför länder som Tjeckien och Thailand bara har 3 procents arbetslöshet och varför tillväxten i länder i Ostasien håller sig så hög år efter år. I synnerhet riktas fokus mot reformer inriktade på stabilisering, avreglering, liberalisering, privatisering samt friare villkor för handel och investeringar.