IIES/SNS International Policy Talks: Gabriel Zucman om skatteflykt och ojämlikhet

Seminarium 2017.10.26

Hur stor är skatteflykten internationellt och i Skandinavien? Vilka blir följderna för ojämlikheten i samhället? Och hur kan skatteflykten minskas?

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. En av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2018 , som handlar om kapitalbeskattningens framtid.

Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet.

Gabriel Zucman, forskare i nationalekonomi vid University of California, Berkeley.

Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, leder samtalet.