Konjunkturrådets rapport 2004. Finanser för framtida välfärd

Erling Steigum Hans Wijkander Martin Flodén Stefan Lundgren

Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar. I framtiden ska allt färre försörja allt fler. Tillväxten blir lägre och de offentliga finanserna sätts under press. Dagens finanspolitik bestämmer förutsättningarna för att möta dessa utmaningar och finansiera framtidens välfärd.

2004 års Konjunkturrådsrapport ägnas åt finanspolitiken och dessa frågor. Rapporten analyserar och utvärderar erfarenheterna av det finanspolitiska regelverk som successivt införts i Sverige sedan mitten av 1990-talet och diskuterar de utmaningar regelverket ställs inför de kommande åren.

Rapporten behandlar framtida utgiftstryck och skattefinansieringsbehov mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. Bland annat diskuteras möjligheten att upprätthålla en hög grad av skattefinansiering i en globaliserad värld liksom frågan om det svenska överskottsmålet är rätt tänkt och väl avvägt.