Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?

Annika Sundén Torben M. Andersen Jesper Roine

Sverige står inför betydande utmaningar att finansiera den omfattning och kvalitet på vård, skola och omsorg som medborgarna förväntar sig. I SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? presenterar en grupp forskare en meny av möjliga åtgärder för att möta utmaningarna. Fristående, men allmänna och obligatoriska försäkringar, är ett av de möjliga reformspår som diskuteras i rapporten.

kr_2014.pdf 2,6 MB PDF

I takt med att ekonomin växer kommer svenskarna att efterfråga en höjd standard på välfärdstjänsterna. Samtidigt är det betydligt svårare att öka produktiviteten i dessa verksamheter än det är i de varuproducerande delarna av ekonomin. Detta kräver att Sverige prövar nya modeller, både för välfärdens finansiering och för uppföljning av kvalitet och produktivitet i välfärdssektorn.

Så möter Sverige utmaningarna

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 presenterar följande meny av möjliga reformområden och åtgärder:

  • Stärk försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna. Socialförsäkringarna, i första hand sjukförsäkringen, bör lyftas ut från statsbudgeten, göras självständiga och utformas enligt försäkringsmässiga principer med en stark koppling mellan inbetalningar och förmåner. Det gör det möjligt att höja ersättningsnivåerna i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Samtidigt undviks de samhällsekonomiskt skadliga effekterna som skattehöjningar har.
  • Identifiera möjligheter att införa försäkringslösningar på andra områden. Försäkringar kan också användas för att finansiera välfärdstjänster. En möjlighet är att införa en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring, vilket redan prövats i Tyskland.
  • Ett mer inkluderande arbetsliv. När vi lever längre måste vi också arbeta längre. Sverige har genomfört en rad reformer för att göra det mer lönsamt att senarelägga pensionen, framför allt pensionsreformen. Men det är också nödvändigt att anpassa arbetslivet så att det verkligen blir möjligt för äldre att öka sitt arbetsutbud.
  • Utmana utförarna av välfärdstjänsterna. Oavsett om tjänsterna produceras i privat eller offentlig regi måste utföraren utmanas vad gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och innovationer. För att detta ska komma till stånd krävs att det finns en systematisk utvärdering enligt tydliga kriterier för kvalitet och effektivitet.

Det är bråttom!

– Vår slutsats är att det med rätt politik är möjligt att behålla en välfärdsmodell där välfärdstjänster och trygghetssystem är tillgängliga för alla och kollektivt finansierade. Men arbetet med att lösa välfärdsstatens långsiktiga finansieringsutmaningar måste påbörja omedelbart eftersom de åtgärder vi föreslår tar tid att genomföra, säger Annika Sundén.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 16 januari 2014.

Se seminariet på SVT Forum.

I Konjunkturrådet 2014 deltog Annika Sundén, docent i nationalekonomi verksam vid Pensionsmyndigheten, Torben M Andersen, professor i nationalekonomi, Århus universitet, samt Jesper Roine, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Konjunkturrådsrapporten kommenterades av finansminister Anders Borg, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv samt Magnus Henrekson, professor och vd IFN.
Mötet leddes av Mia Odabas, ekonomijournalist.

Anders Borg
Anders Borg
Annika Sundén, Torben M. Andersen, Jesper Roine
Annika Sundén, Torben M. Andersen, Jesper Roine
Magnus Henrekson, Joakim Palme, Ann Öberg
Magnus Henrekson, Joakim Palme, Ann Öberg

Press

DN Debatt 2014-01-16: ”Fler försäkringslösningar kan säkra svensk välfärd”

DN Debatt, replik 2014-01-16: ”Hemtjänsten förebild för effektivare välfärd”

P1-morgon 2014-01-16: Försäkringslösningar för välfärden

Jesper Roines inlägg på Ekonomistas 2014-01-16: Hur får vi råd med välfärden?

Folkbladet ledare 2014-01-16: Politik med långa armar

Dagens Industri 2014-01-16: Anders Borg öppnar för höjd skatt

PSFU-bloggen 2014-01-17: SNS Konjunkturråd: Inför autonom sjukförsäkring

Sydsvenskans huvudledare 2014-01-17: Värna värdig välfärd

Expressen ledare 2014-01-17: Fel recept för 100-åringarna

Aftonbladet ledare 2014-01-17: Självklart kan skatten höjas!

DN Ledare 2014-01-17: Låt politiken handla om politik

Norran ledare 2014-01-17: Stigande förväntningars missnöje

Di Debatt 2014-01-18: Socialförsäkringarna bör marknadsanpassas

Ystads Allehanda ledare 2014-01-18: Modellen är inte helig

UNT ledare 2014-01-19: Socialförsäkringarna måste vårdas

SvD Opinion 2014-01-20: Vulgärretoriken vinner mark

DN Debatt 2014-01-31: ”Politiker har dolt välfärdens hotande finansieringskris”

SvD Opinion 2014-02-03: Står vårt enda hopp till facket?

GP Ledare 2014-02-03: Peter Hjörne: Hur skall vi ha råd?

Dagens Samhälle 2014-02-03: Alarmismen gör att vi missar våra verkliga problem

Svenskt Näringsliv 2014-02-07: ”Fria försäkringar har en baksida”