Kortfilmstävling för studenter vid Medieinstitutet

Tillsammans med Medieinstitutet, en ledande yrkeshögskola inom medieproduktion, har SNS anordnat en casetävling. Studenterna på utbildningen Online Video Producer fick utmaningen att "göra en kreativ och pedagogisk film" med målet att kommunicera forskning på ett enkelt sätt som passar i sociala medier.

Matteus Eurell (längst till höger i bild), student på Medieinstitutet och en av de tävlande, säger att tävlingen var en nyttig erfarenhet:

”Vår utbildning fokuserar mycket på att man inte bara ska kunna producera en bra video. Man måste också lära sig att tänka strategiskt kring distribution och marknadsföring. Eftersom vi är i början av utbildningen var SNS tävling en bra erfarenhet. Vi har fått insikt om hur viktigt det faktiskt är att tänka på hela kedjan och inte bara den kreativa delen. En annan insikt är behovet av en grundlig research, både av materialet, forskningsrapporterna, som vi skulle göra film på och även att försöka förstå SNS som kund.”

Ilinca Benson, SNS kommunikationschef och vice vd, säger att tävlingen varit en ögonöppnare:

”Vi tar med oss massor från det här projektet. Det är jätteinspirerande att se studenternas bidrag – vad de väljer att lyfta fram och vilka visuella medel de använder. Vi drar också lärdomar från själva arbetsprocessen och hur vi tänker kring våra syften med att kommunicera i sociala kanaler.”