Lågkonjunkturens långsiktiga konsekvenser

Hur påverkas individer på lång sikt av lågkonjunktur och försämringar på den lokala arbetsmarknaden? I en ny SNS-rapport studerar två nationalekonomer 1990-talskrisens långsiktiga arbetsmarknadseffekter och resonerar kring lärdomarna för den pågående coronakrisen.

Medverkande

Mattias Engdahl, forskare i nationalekonomi vid IFAU

Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef vid Konjunkturinstitutet

Josefin Malmqvist, ledamot (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Martin Nybom, docent i nationalekonomi vid IFAU

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö stad

Samtalet leds av Jonas Klarin, forskningsledare vid SNS.