Läkemedel – när är det rimligt att betala själv?

Mån 7 oktober 2013
Tid och plats

Måndag 7 oktober 2013, 10:30–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur ska ansvaret för läkemedelskostnaderna fördelas mellan individ och samhälle? I dag står individen för omkring en fjärdedel av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel. Samtidigt är principerna för vilka läkemedel som ska subventioneras oklara, med olika beslut i olika landsting. Hur kan vi skapa enhetliga och tydliga principer för besluten om subventionering? Och var ska gränsen gå mellan det offentliga och det individuella betalningsansvaret i framtiden?

I en ny forskningsrapport från SNS har professor PER CARLSSON och fil.dr GUSTAV TINGHÖG vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet tagit fram ett förslag på ramverk för att bedöma i vilka fall egenfinansiering kan vara rimlig. Ramverket har testats på åtta läkemedel eller läkemedelsnära produkter. Rapporten är en delstudie från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

För att kommentera rapporten deltar bland annat BARBRO WESTERHOLM, riksdagsledamot och KJELL ASPLUND, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

Medverkande

KJELL ASPLUND, professor, ordförande i statens medicin-etiska råd, f.d. gd Socialstyrelsen
PER CARLSSON, professor, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet
LARS ETTARP, ordförande Psoriasisförbundet och Internationella Psoriasisförbundet IFPA, samt ledamot i SLL:s Samverkansråd med handikapporganisationerna
CLAS REHNBERG, professor i medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
GUSTAV TINGHÖG fil.dr, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet
BARBRO WESTERHOLM, professor emerita, f.d. gd Socialstyrelsen samt riksdagsledamot och talesperson i sjukvårds- och äldrefrågor, Folkpartiet

Moderator är FREDRIK HED, medicinjournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 595 kr för SNS medlem* och 1195 kr för icke-medlem och lunchmacka ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 oktober, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!