Läkemedelsförmånen

Ulf-G Gerdtham Bengt Jönsson

Ny syn på läkemedelsförmånen.

Läkemedelsförmånen består av en subventionering av receptförskrivna läkemedel inom sjukförsäkringen. Ökade kostnader har på senare tid resulterat i flera försök att minska dessa utgifter. Följden har blivit en alltmer komplicerad, svåröverskådlig och detaljreglerad marknad, kringskuren handlingsfrihet för marknadens aktörer – och mycket måttliga besparingar.

I boken presenterar Gerdtham och Jönsson ett alternativ till dagens system. Utgångspunkten är att dels ge förutsättningar för effektiv produktion och användning av läkemedel, dels att skydda patienterna mot höga läkemedelsutgifter. Den grundläggande principen är att läkemedelsfömånen utformas som en försäkring med självrisk. Olika konstruktioner presenteras och diskuteras mot bakgrund av en analys av dagens läkemedelskostnader. Det nya systemet ställer större krav på patienterna att vara pris- och kostnadsmedvetna. Politikerna beslutar om nivån på självrisken eller ”högkostnadsskyddet”. Resultatet kan bli både effektivare läkemedelsanvändning och lägre kostnader.