Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?

Mån 3 april 2017
Tid och plats

Måndag 3 april 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur ser framtidens vidareutbildningar ut? Och vem ska leverera dem? Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren.

Vi kommer att behöva jobba högre upp i åldrarna, bemästra ny teknik och fortlöpande utveckla våra kompetenser. Det aktualiserar behovet av vidareutbildning under hela livet. Samtidigt verkar utbildningsutbudet inom högskolan för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren.

Hur möter lärosätena yrkesverksammas och arbetsgivares efterfrågan på vidareutbildning i dag? Vilka hinder finns för att tillgodose behoven? Och vem är bäst lämpad att möta behovet i framtiden?

Välkommen till ett samtal med Karin Röding, statssekreterare hos högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, Sigbritt Karlsson, rektor för Kungliga Tekniska högskolan och Micael Holmström, vd på utbildningsföretaget Academy, ett dotterbolag till Academic Work, som erbjuder skräddarsydda intensivutbildningar inom IT.

På seminariet presenterar revisor Annette Mellander Riksrevisionens granskningsrapport om efterfrågan på fortbildning inom högre utbildning och lärosätenas arbete att tillgodose behovet.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Medverkande

Micael Holmström, vd, Academy
Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
Annette Mellander, revisor, Riksrevisionen
Karin Röding, statssekreterare hos högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Anmälan och pris

Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 30 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!