Lönar sig komvux?

Seminarium Tor 17 november 2022
Tid och plats

Torsdag 17 november 2022, 11:45–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras från 11:15.

Allt fler jobb kräver i dag en högskoleutbildning och den kommunala vuxenutbildningen (komvux) möjliggör att fler individer kan få högskolebehörighet och ta del av vidare studier. Samtidigt är komvuxutbildning förknippat med kostnader för samhället vilket väcker frågan om huruvida det är en träffsäker åtgärd eller inte. Hur går det för studenterna som har läst på komvux? Får de anställning? Och hur ser löneutvecklingen ut?

Nationalekonomen Linn Karlsson har med registerdata åren 1990–2015 undersökt hur löner och sysselsättning påverkas av att studera på högskola efter att först läst in behörighet på komvux. Vid seminariet presenterar hon sin rapport och sina slutsatser.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Per Andersson, verksamhetschef och rektor, JENSEN komvux

Sofia Hylander, utredare på TCO

Linn Karlsson, doktor i nationalekonomi och analytiker på Tillväxtverket

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR

Mötet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen.

Vid avanmälan efter den 16 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

Välkommen!