Magdalena Andersson: ”De offentliga finanserna återhämtar sig – trots flyktingkostnader”

Lyssna

Det sade finansminister Magdalena Andersson, när hon presenterade budgetpropositionen för 2017 vid ett seminarium på SNS den 23 september.

Finansministern inledde seminariet med att ge en ekonomisk överblick och förutsättningarna för regeringens budgetproposition. Budgeten är baserad på en fortsatt återhämtning i omvärlden, att tillväxten ser ut att stabiliseras på en god nivå de närmaste åren och en stark utveckling på arbetsmarknaden. Dessutom ser svensk tillväxt ut att fortsätta vara hög jämfört med omvärlden 2016 och 2017.

– De offentliga finanserna återhämtar sig – trots betydande flyktingkostnader.
Budgeten, som fick namnet Samhällsbygget – ansvar för Sverige, utgår således från stärkta offentliga finanser. Dock står Sverige inför flera stora utmaningar som framöver kommer påverka politiken. Främst pekade finansministern på utmaningar som etablering av nyanlända, en växande klimatutmaning, allt större klyftor och att människor upplever en allt större otrygghet.

Regeringens samhällsbygge ska bygga på ett antal större investeringar för att hantera dessa utmaningar, däribland ett kunskapslyft (med satsningar på yrkesvux) för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och få fler i arbete, satsningar för ökat byggande och ytterligare pengar till kommunerna.

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank kommenterade budgeten och menade att negativ reporänta och en kraftig flyktingström bidragit till den starka tillväxten men att den underliggande trendtillväxten är svag. Enligt Breman är regeringens största utmaning att få fler i arbete och speciellt de nyanlända som saknar utbildning. Fler riktade subventioner och åtgärder är nödvändiga om inte den positiva trenden på arbetsmarknaden ska brytas.
– Arbetslösheten kommer att börja stiga igen från 2018 om inte mer görs för att få ut de nyanlända på arbetsmarknaden.

Mötet modererades av Helena Blomquist.