Makten över bostaden

Per-Martin Meyerson Ingemar Ståhl Kurt Wickman

Vem bestämmer över hur vi ska bo i Sverige? Hur har ”bostadspolitiken” vuxit fram? Och vad har den lett till? I den här boken utsätts den svenska bostads- och byggmarknaden för en kritisk granskning.

Mot bakgrund av en beskrivning av bostads- och byggmarknaderna och en genomgång av de bostadspolitiska målen analyseras bland annat hyresregleringen, de viktigaste subventionerna och hur de kapitaliseras, skattepolitikens inverkan och regionala aspekter. Författarna diskuterar avreglering och borttagande av subventioner och ifrågasätter om inte det bästa vore att helt avskaffa bostadspolitiken.

Författarna visar hur bostadspolitiken uppkommit och utvecklats i spelet mellan olika intressegrupper i syfte att uppnå och bevara privilegier.