Makten över politiken. Om konstitutionella spelregler och politikens innehåll

Birgitta Swedenborg (red.) Carl Johan Dahlman Torsten Persson Clas Wihlborg