Mårten Palme: Sluta diskriminera de äldre på arbetsmarknaden

Intervju 2018.05.18

Mårten Palme, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, och en av författarna till SNS-rapporten ”Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv”.

Mårten Palme intervjuas av Ilinca Benson, vice vd, SNS.