Massive Open Online Courses – hur påverkas svenska universitet?

Tor 10 oktober 2013
Tid och plats

Torsdag 10 oktober 2013, 11:15–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

MOOC – Massive Open Online Course är ett fenomen på snabb tillväxt som många anser kommer revolutionera den högre utbildningen över hela världen. Flera av USA:s mest välrenommerade universitet satsar på nätbaserade kurser som kan följas av hundratusentals personer världen över. Hur ska svenska universitet och högskolor förhålla sig till MOOC?

Det handlar om att studenter i stor skala får tillgång till öppna interaktiva föreläsningar via nätet. Vad betyder det för konkurrensen om studenterna? Och ger MOOC studenterna samma förutsättningar för framgång på arbetsmarknaden som traditionell högskoleutbildning?

SNS bjuder in till ett samtal om MOOC och den svenska högskolan. Vid seminariet presenteras en översikt över MOOC:s framväxt och dess förväntade effekter av Henrik Blomgren, universitetslektor i industriell ekonomi och organisation vid KTH. Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Utbildningskommission, ett flerårigt forskningsprogram om hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation.

Medverkande

HENRIK BLOMGREN, universitetslektor industriell ekonomi och organisation, KTH
LARS HAIKOLA, universitetskansler, Universitetskanslerämbetet
LOTH HAMMAR, kanslichef/huvudsekreterare, Digitaliseringskommissionen
JAN-OLOV HÖÖG, dekanus för högre utbildning, Karolinska Institutet

Mötet leds av PETTER HOJEM, projektledare SNS

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 9 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

Varmt välkommen!