Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Seminarium 2018.05.07

Hur försöker medborgarna påverka den politiska makten? På vilket sätt driver lokalpolitikerna beslutsprocesserna? Och hur skapas politisk legitimitet för kontroversiella stadsbyggnadsprojekt?

Medverkande

Dennis Andersson, biträdande forskare vid Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.
Tomas Bergström, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet
Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist och moderator.

Forskningen i korthet

Dennis Andersson – Göteborgarna och Västlänken
Tomas Bergström – På återbesök i välfärdsstaden. Politiskt deltagande i det nya Malmö
Michele Micheletti – Samspelet mellan medborgarna och staden
i ombyggnationen av Slussenområdet