Konstitutionell demokrati

Olof Petersson (red.) Eivind Smith (red.)

Om det på ett teoretiskt plan går att förena konstitution och demokrati är därmed inte alls sagt att de praktiska problemen är lösta. Tvärtom måste varje samhälle vid varje tidpunkt reflektera över vilka konkreta institutioner som bäst förverkligar den konstitutionella demokratins ideal. Hur skall konstitutionen utformas? Vem ska tolka dess ord? Hur skall den konstitutionella demokratins värderingar tillämpas före och efter ett politiskt beslut? Hur skall medborgarna kunna utkräva ansvar av de styrande?

Konstitutionell demokrati 4,7 MB PDF

Boken innehåller bidrag från aktuell rättsvetenskaplig forskning som kritiskt granskar tillståndet för den konstitutionella demokratin i Sverige.

Redaktörer för boken är Olof Petersson och Eivind Smith.

Övriga författare: Thomas Bull, Olle Lundin, Fredrik Sterzel, Caroline Taube och Karin Åhman.