Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Seminarium 2019.05.15

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen för 2019 sänkta arbetsgivaravgifter för unga. I en ny SNS-rapport presenteras nu effekterna av den mer omfattande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som den första Alliansregeringen genomförde under åren 2007 och 2009. Fick reformen avsedda effekter? Hur påverkades individerna, företagen som anställde och samhället i stort?

Medverkande

David Seim, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Stefan Carlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund

Iida Häkkinen Skans, senior arbetsmarknadsekonom, Konjunkturinstitutet

Lars Ilmoni, näringspolitisk expert, ICA-handlarnas förbund

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.