Mikael Witterblad ny chef för SNS forskningsprogram

Fil dr Mikael Witterblad har utsetts till ny chef för SNS forskningsprogram. Han tillträder idag den 8 september.

Mikael Witterblad har tidigare arbetat som bland annat lärare i nationalekonomi vid Umeå universitet, gästforskare vid Berkeley-universitetet, kansliråd på Finansdepartementet och ekonom på Svenskt Näringsliv. Han disputerade i nationalekonomi vid Umeå universitet 2008 med en avhandling om omfördelning och kommunala utgifter.

Chef för SNS forskningsprogram är en nyinrättad funktion med ansvar för planering och utveckling av SNS forskningsverksamhet. I rollen ingår också att vara forskningsledare för ett antal forskningsprojekt. Mikael Witterblad kommer bland annat att ta över ansvaret för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning.

– Mikael Witterblad är en duktig forskare med bred erfarenhet av olika policyområden. Rekryteringen är ett led i en strategisk satsning på att utöka SNS unika verksamhet inom policynära forskning, säger Mia Horn af Rantzien, vd för SNS.

– SNS har en viktig roll för att främja att aktuell samhällsforskning används för att belysa viktiga samhällsutmaningar och bidra med konstruktiva lösningar. Jag ser fram emot att arbeta med att bredda och utveckla SNS forskningsverksamhet, säger Mikael Witterblad.

Kontakt

Mikael Witterblad, mikael.witterblad@sns.se, 070-532 28 89

Pressfrågor: kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se,
070-382 20 95.