Monica Lindstedt ny i SNS styrelse

Monica Lindstedt föreslås bli ny ledamot i SNS styrelse den 1 juni då SNS Förtroenderåd sammanträder.

Monica Lindstedt är civilekonom och grundade hemtjänstföretaget Hemfrid år 1996. I dag är Lindstedt styrelseordförande för Hemfrid och Företagarna. Hon är också styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar.

– Med sin erfarenhet som företagsledare, entreprenör och jobbskapare inom servicebranschen i kombination med ett stort samhällsengagemang kan Monica Lindstedt tillföra värdefulla perspektiv till SNS styrelsearbete, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

Följande ledamöter föreslås för omval: Sarah McPhee (ordf), Ann Carlsson, Johanna Frelin, Anna Hedborg, Lars G Nordström, Per Krusell, Lars Strannegård, Gunnar Wetterberg och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).