Mottagandeutredningen presenteras på SNS

Mån 16 april 2018
Tid och plats

Måndag 16 april 2018, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur ska framtidens mottagande av asylsökande och nyanlända utformas så att de snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället? Vad kan göras för att skapa ett mer sammanhållet system för bosättning? Och hur kan ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter tydliggöras? Dessa frågor har analyserats i Mottagandeutredningen, som nu presenterar sina förslag vid SNS.

Hösten 2015 tillsatte regeringen Mottagandeutredningen. Detta mot bakgrund av de brister som uppenbarades i samband med den stora flyktingströmmen till Sverige.

Utredningen fick ett brett uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett bättre system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. En fråga som har analyserats är hur ansvarsfördelningen kan bli tydligare och samverkan bättre mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Utredningen har också haft i uppgift att komma med förslag om hur den statliga ersättningen till kommunerna och landstingen bör se ut i framtiden.

Välkommen till ett seminarium där Martin Olauzon, särskild utredare för Mottagandeutredningen, presenterar utredningens slutsatser och förslag. Medverkar gör även Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket, Vesna Jovic, verkställande direktör vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Annika Sundén, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration och ingår som en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Martin Olauzon, särskild utredare för Mottagandeutredningen
Vesna Jovic, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen.

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 395 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap