När strömmen inte räcker till

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat. Hur identifieras och prioriteras elanvändare när elen inte räcker till? Vem ansvarar för detta och hur går det till? Välkommen till ett seminarium om Styrel, planeringssystemet som ska säkra elförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid effektbrist.

Medverkande

Jonna Ahlberg, beredskaps- och säkerhetssamordnare, Höganäs kommun (deltar via länk)

Khashayar Farmanbar (S), tidigare energi- och digitaliseringsminister

Christine Große, doktor i data och systemvetenskap, verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare med ansvar för energifrågor

Pär M. Olausson, docent i statsvetenskap, verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Cecilia Selin, beredskapshandläggare med ansvar för Styrel, Länsstyrelsen Skåne (deltar via länk)

Peter Sigenstam, Director Operations and Energy Systems, E.ON Energidistribution

Fredric Stany, chef, enheten för försörjningsberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anders Wallinder, chef, enheten för civilt försvar och sektorsansvar, Energimyndigheten

Samtalet hålls på svenska och leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.