Narkotikapolitik: Vad kan Sverige lära av Norge?

Den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ses av många som ett misslyckande. Och behovet att utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken har framförts från flera olika håll under de senaste åren. Forskare, polis och riksdagsledamöter ger sin syn på Norges reformförslag på området.

Medverkande

Alf Butenschøn Skre, sekreterare i Rusreformutvalget (2018–2019)

Johan Hultberg, ledamot (M) i riksdagens socialutskott

Björn Johnson, fil. dr i statsvetenskap och professor i socialt arbete vid Malmö universitet

Lennart Karlsson, kommissarie vid Polismyndigheten i Region Stockholm

Karin Rågsjö, ledamot (V) i riksdagens socialutskott och hälsopolitisk talesperson

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid SNS.