Hur viktigt är det att vara bra på svenska för att få jobb?

Det ska två forskare vid Stockholms och Uppsala universitet undersöka. Om du har erfarenhet av att regelbundet göra rekryteringar och har en kvart att avvara så kan du hjälpa dem med det genom att svara på en enkät.

Vad handlar studien om? Vad är syftet?

Dan-Olof Rooth vid Stockholms universitet och Stefan Eriksson vid Uppsala universitet undersöker språkets betydelse vid rekrytering. De vill bland annat ta reda på hur arbetsgivare bedömer språkets betydelse vid anställning och hur kunskaper i svenska påverkar utrikes föddas sysselsättningsgrad och lön. Syftet är bland annat att bidra med underlag och kunskap för politiska beslut och reformer som kan förbättra integrationen på arbetsmarknaden.

Enkäten kommer utgöra en del av en rapport som ges ut inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Vad innebär det att vara med i enkätundersökningen?

Forskarna kommer att genomföra en enkätundersökning och söker personer som arbetar praktiskt med rekryteringar på olika nivåer och i olika funktioner i företag, myndigheter och organisationer. Dessa kommer att få en webbenkät som tar 15 minuter att besvara. En kontaktperson i er organisation får enkäten av forskarna och skickar ut den till respondenterna. Forskarna behöver inte själva ha tillgång till några mejladresser.

Undersökningen genomförs under maj 2021.

Vad får min organisation ut av att delta?

Genom att delta i studien bidrar ni till ny kunskap som även kan användas praktiskt inom er organisation. Utifrån studiens resultat får ni kunskap som kan hjälpa er att utveckla era rekryteringsprocesser om ni vill bredda er rekryteringsbas för att möta era kompetensbehov.

Forskarna erbjuder sig att göra en kostnadsfri individuell kartläggning och analys av svaren från er organisation. Bidrar organisationen med minst 30 respondenter så kan forskarna göra en enklare sammanställning av resultaten. Ju fler enkätsvar er organisation kan bidra med desto mer detaljerade och analyserande resultat kan forskarna erbjuda.

Vill du delta eller har frågor?

Kontakta gärna:
Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, dan-olof.rooth@sofi.su.se

Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet, stefan.eriksson@nek.uu.se

Emelie Lekebjer, SNS, emelie.lekebjer@sns.se, 0737-53 32 07