Ny utredning: Mer tid till undervisning

Hur ska elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program få bättre förutsättningar att klara grundskolan? Anna Westerholm, särskild utredare, presenterar utredningen ”Mer tid till undervisning” på SNS. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar dess slutsatser och förslag.

Medverkande

Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy, AcadeMedia

Anna Ekström (S), utbildningsminister

Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS analys nr 64: Långsiktiga effekter av mer undervisningstid

Anna Westerholm, särskild utredare för utredningen Mer tid till undervisning, samt chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.