Ny utredning: Mer tid till undervisning

Webbinarium Tis 11 maj 2021
Tid och plats

Tisdag 11 maj 2021, 15:30–16:30

Hur ska elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program få bättre förutsättningar att klara grundskolan? Anna Westerholm, särskild utredare, presenterar utredningen ”Mer tid till undervisning” på SNS. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar dess slutsatser och förslag.

I början av 2020 fick Anna Westerholm i uppdrag av regeringen att undersöka hur fler elever ska ges förutsättningar för att bli behöriga till gymnasieskolan. Utredaren skulle också undersöka hur nyanlända elever i högstadiet och gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning. I uppdraget ingick även att utreda olika stödinsatser som läxhjälp, lovskola och anpassad timplan samt frågan om att eventuellt förlänga skolplikten för dem som riskerar att inte nå målen.

Vid webbinariet deltar även Therese Nilsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Petter Brobacke, utvecklingschef på utbildningsföretaget AcadeMedia.

Medverkande

Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy, AcadeMedia

Anna Ekström (S), utbildningsminister

Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS analys nr 64: Långsiktiga effekter av mer undervisningstid

Anna Westerholm, särskild utredare för utredningen Mer tid till undervisning, samt chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.