Hur kan skolor bli bättre på att attrahera och behålla bra lärare?

Andelen behöriga lärare skiljer sig enormt mycket mellan skolor i Sverige. Gapet sträcker sig från noll till hundra procent. Vilken betydelse har det för skolkvaliteten och vad kan göras för att jämna ut fördelningen?

Medverkande

Barbara Biasi, biträdande lektor i nationalekonomi vid Yale School of Management och knuten till National Bureau of Economic Research (NBER). Hon forskar om utbildning, ojämlikhet och kreativitet.

Robert Fahlgren, andre vice ordförande, Lärarförbundet

Lee Orberson, grundskoledirektör, Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

Seminariet leds av Mattias Folkestad, doktorand vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholm universitet.