Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb

Seminarium 2019.01.30

Yrkesintroduktionsanställningar – YA – ger unga och nyanlända möjlighet att under arbetstid lära sig relevanta yrkeskunskaper. Med hjälp av en YA-anställning kan nyanlända komplettera yrkeserfarenhet från hemlandet och bygga viktiga kontaktnät. Ändå nyttjar inte nyanlända YA-jobben i lika stor utsträckning som gruppen unga. Varför är det så? Och vilka dörrar kan dessa jobb öppna för nyanlända på den svenska arbetsmarknaden?

Medverkande

04:08 Pia Enochsson, ordförande, YA-delegationen, Marianne Feldt, huvudsekreterare, YA-delegationen

27:17 Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Institutionen för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

40:05 Panel
Stefan Björnestöl, ombudsman, GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF – Trä- och Möbelföretagen
Håkan Björklund, ansvarig för public affairs, Axfood
Mathias Wahlsten, enhetschef, enheten verksamhetsanalys, Arbetsförmedlingen

1:02:38 Diskussion

Seminariet leds av Pia Herrera, journalist.