Nyckelfaktorer för lyckad digital innovation i vården

Mån 9 september 2019

Tänk system och öppna plattformar i stället för enskilda tjänster – och omfamna oförutsägbarhet under processens gång. Det är företagsekonomen Anna Esséns tips för att lyckas med digitalisering inom hälso- och sjukvården.

Välkommen till ett seminarium där Anna Essén presenterar en ny SNS-rapport om framgångsfaktorerna bakom lyckad digital innovation i vården. Studien beskriver hur Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) utvecklades till en av landets mest framgångsrika digitala innovationsplattformar. I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer för hur beslutsfattare kan skapa förutsättningar för innovation och ta tillvara på den kompetens som finns hos patienter, vårdprofessionen och industrin.

Studiens resultat och förutsättningarna för vårdens digitalisering diskuteras med juridikprofessor Cecilia Magnusson Sjöberg, som är expert på rättsinformatik, Sara Meunier, vice vd för Inera, som utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av regioner och kommuner, Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science, och Carolina Wallenius, Sverigechef för Cerner, som utvecklar digitala informationssystem och journaler.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Anna Essén, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik, Stockholms universitet
Sara Meunier, vice vd, Inera
Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science, Regeringskansliet
Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner

Seminariet modereras av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 6 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!