Vad kan vården lära av coronakrisen?

Pandemin gjorde både brister och styrkor synligare inom vården. Så vilka lärdomar kan dras från coronakrisen om hur verksamheten bäst styrs och organiseras? Och hur kan vårdsektorn stärkas inför framtiden?

Medverkande

Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Andreas Heddini, medicinsk chef för AstraZeneca i Norden.

Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund.

Göran Stiernstedt, tidigare statlig utredare och ledamot i Coronakommissionen.

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.