Nytt forskningsprojekt: Lärdomar om integration

Hur kan fler nyanlända kvinnor komma i arbete? Vilken roll spelar förskolan för nyanlända barns utveckling och föräldrars jobbchanser? Vilka chefer och företag bryter utanförskap och anställer utrikes födda från arbetslöshet? För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar, och skulle kunna förbättras, startar SNS det treåriga forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

Projektet bygger vidare på slutsatserna från SNS Konjunkturrådsrapport 2017, som visade att utrikes födda är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden. Fler studier kommer att tas fram som belyser hur nyanlända lättare kan få jobb, och rätt jobb. Särskilt fokus är på utrikes födda kvinnors etablering och vad som urskiljer företag och chefer som anställer nyanlända. Tidiga insatser under asyltiden, svenskundervisning och validering av kunskaper och färdigheter är exempel på andra aspekter som projektet kommer att belysa.

– Det är glädjande att vi redan har knutit några av de bästa forskarna till oss, exempelvis Johanna Rickne vid Stockholms universitet och Hans Grönqvist vid Uppsala universitet. Vi är också glada över den referensgrupp som är kopplad till projektet, bestående av nyckelaktörer inom integrationsområdet. Gruppen är allsidigt sammansatt och representerar företag från olika branscher, fackförbund, statliga myndigheter, kommuner samt aktörer från civilsamhälle och föreningsliv, säger Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.

SNS erfarenheter från tidigare projekt är att referensgruppens bidrag är viktigt, inte minst för att identifiera vilka frågeställningar som projektet ska riktas in mot. Dialogen mellan forskare och beslutsfattare från myndigheter och näringsliv ger också forskarna värdefulla insikter från praktiken och medverkar till att forskningsresultaten i högre utsträckning kan användas som underlag för välgrundade beslut.

Anders Hvarfner, koncernchef på Anthon B Nilsen, är referensgruppens ordförande.

– En framgångsrik integration är på många sätt central för samhället. Min förhoppning är att forskningsprojektet kommer att kunna synliggöra låsningar och bidra till lösningar till de problem som i dag finns på arbetsmarknaden, säger Anders Hvarfner.

I projektets referensgrupp deltar:
Sevana Bergström, integrationsansvarig, Svenska Fotbollförbundet
Martina Elfgren Lilja, tf. förbundsdirektör, Bemanningsföretagen
Mats Eliasson, marknadsdirektör, Samhall AB
Azadeh Farshchian, VD, A2B Sverige
Astrid Gadman, avdelningschef, Stockholm stads utbildningsförvaltning
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, AcadeMedia AB
Anders Hvarfner, VD, Anthon B Nilsen Utbildning AB
Lena Hök, Senior Vice President Green & Community Investment, Skanska AB
Eva Johansson, projektledare, Tillväxtverket
Leif Klingensjö, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
Ruth-Aida Nahum, departementssekreterare, Finansdepartementet
Anna Rehnvall, sakkunnig, Röda Korset
Louise Ring, HR-direktör, Axfood
Amelie Silfverstolpe, Program Director, Axfoundation
Cecilia Ståhl, kontorschef arbetslivskontoret, Södertälje kommun
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen
Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna
Sofia Vahlne, Head of Labour Affairs, Scania CV AB

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, deltar som representant för SNS Vetenskapliga råd.

Här kan du läsa mer om projektet.