Obamas närmaste ekonomiska rådgivare Jason Furman besöker SNS/SHOF Finanspanel

Seminarium 2017.06.12

The Outlook for the U.S. Economy and the Policies of the New President.

Jason Furman spelade en nyckelroll i utformandet av President Obamas ekonomiska politik. Han är nu forskare vid Peterson Institute for International Economics i Washington och har idag en framträdande roll i amerikansk samhällsdebatt.

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance. Seminariet hålls på engelska och leds av Pehr Wissén, ekonomie doktor och senior rådgivare vid Swedish House of Finance, Handelshögskolan.