OECD:s förslag till åtgärder mot internationell skatteplanering

Seminarium 2015.10.14

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige.

David Bradbury, chef för Tax Policy and Statistics Division på OECD

Ingela Willfors, departementsråd på Finansdepartementet

Mötet modereras av Rickard Eriksson, forskningsledare på SNS.