OM(X) – från OM till Nasdaq

Göran Blomé

Publikation 2012.04.20

OM(X) – från OM till Nasdaq är den spännande fortsättningen på boken "Tala om timing … Historien om OM", som kom ut 1990 och skildrade den blivande börsen OM:s fem första etableringsår ledda av entreprenören Olof Stenhammar.

Vi får följa OM:s utveckling från ett starkt entreprenörstyrt företag till det i sig etablerade börsbolaget OMX med dess växande krav på corporate governance till den kamp om ägandet som resulterade i att man blev en del av Nasdaq OMX.

Det är en tidsresa genom 1990-talets stundtals dramatiska avreglering av finansmarknaden, som gör det möjligt för OM att ta över Stockholms Fondbörs och även bli en drivande aktör i den internationella utvecklingen av strukturen inom börsvärlden. Detta blir särskilt tydligt år 2000, då OM lägger ett bud på Londonbörsen samtidigt som man lanserar en internationell plattform för såväl börshandel som clearing och affärsavslut, en då revolutionerande tanke inom börsvärlden.

OM fortsätter sin bana med fokusering på att skapa en enda nordisk börs. Först genom förvärvet av Helsingforsbörsen (inklusive börserna i Tallinn och Riga), varvid OMX bildas, följt av integreringen av börserna i Köpenhamn, Reykjavik och Vilnius så att man kommer att täcka in hela Norden och Baltikum så när som på Norge. Parallellt fortsätter satsningen på nya tekniska handels- och clearingsystem och OMX blir världens ledande leverantör av börssystem.

OM får en nyckelroll för att rädda den amerikanska handeln i statspapper efter händelserna den 11 september 2001, men drabbas senare av en kostnadskris som främst slår emot teknikutvecklingen och hotar hela företagets existens. Entreprenören Olof Stenhammar fortsätter i egenskap av styrelseordförande att leda företaget och man lyckas skapa ett delvis nytt OMX tillräckligt attraktivt och lönsamt för att bli föremål för en spännande internationell maktkamp. Till slut enas amerikanska Nasdaq och Borse Dubai samt den svenska huvudägaren Investor med svenska regeringens goda minne kring skapandet av nya Nasdaq OMX.

OM(X) – från OM till Nasdaq är skriven nästan som en äventyrsroman av Göran Blomé. Det är en unik börshistoria som också sätter in det från början svenska entreprenörsföretaget och dess utveckling i ett internationellt perspektiv.

Läs om boken i SvD Näringsliv

Bibliotek som har boken: https://libris.kb.se/bib/12400623