Opinionsmätningarna och demokratin

Olof Petersson Sören Holmberg

Opinionsmätningarna och demokratin 3,2 MB PDF

Opinionsmätningar har blivit en del av den politiska vardagen. Olof Petersson och Sören Holmberg visar hur de politiska partierna pejlar väljaropinionen, hur företag och intresseorganisationer utnyttjar åsiktsmätningar i det politiska maktspelet och hur massmedierna har utvecklat en ny form för opinionsjournalistik. Den stora frågan är vad opinionsundersökningarna betyder för demokratin.

Boken bygger i stor utsträckning på intervjuer och upplysningar från personer i politiska partier, opinionsundersökningsinstitut, intresseorganisationer och massmedier. Materialet är framförallt hämtat från svensk politik, men författarna utnyttjar även erfarenheter från andra länder, särskilt USA.