Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat?

Tid och plats

Onsdag 10 juni 2015, 13:00–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Finns det skillnader i kvaliteten på ledning och styrning mellan friskolor och skolor i offentlig regi?

NICHOLAS BLOOM, ekonomiprofessor vid Stanforduniversitetet, kommer till SNS och presenterar resultatet av ett internationellt forskningsprojekt som omfattar 1 800 skolor i Sverige, Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA.

BLOOM har tillsammans med JOHN VAN REENEN utvecklat en internationellt erkänd metod för att mäta styrnings- och ledningskvalitet. Metoden har använts för studier av över 10 000 företag i olika branscher och verksamheter i offentlig sektor i mer än 20 länder.

Studien om ledningskvalitet och elevprestationer presenteras i ett nytt nummer av SNS Analys. En slutsats är att fristående skolor får betydligt högre poäng än offentligt drivna skolor i det ledningsindex som forskarna tagit fram.

Medverkande

NICHOLAS BLOOM, professor i ekonomi, Stanforduniversitetet
LARS BRANDT, projektledare för PRIO Stockholm, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
BODIL BÅVNER, utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
BI WINBERG, rektor, Internationella Engelska Skolan Skärholmen

Fler talare kan tillkomma.

Mötet leds av ILINCA BENSON, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 8 juni debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!