Hur stödja skolor i utsatta områden?

Seminarium 2016.05.02

Medverkande

Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden

Caroline Hall, fil.dr i nationalekonomi, IFAU

Anna Kern, rektor, Gårdstensskolan i Göteborg

Martin Lundin, docent i statsvetenskap, IFAU

Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande, Skolverket

Samtalet leds av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS