Hur stödja skolor i utsatta områden?

Seminarium 2016.05.02

Lyssna

Medverkande

IDA KARLBERG GIDLUND, vd, Teach for Sweden
CAROLINE HALL, fil.dr i nationalekonomi, IFAU
ANNA KERN, rektor, Gårdstensskolan i Göteborg
MARTIN LUNDIN, docent i statsvetenskap, IFAU
ANNA ÖSTERLUND, enhetschef för nyanländas lärande, Skolverket
Samtalet leds av SANDRA HÅKANSSON, projektledare vid SNS