Reformera arbetsrätten – hur ska det gå till?

Mån 14 oktober 2019

I våras tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad. Utredningen ska undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och särskilt ta hänsyn till mindre företags behov av flexibilitet. Samtidigt är utgångspunkten att den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess balans mellan arbetsmarknadens parter ska bevaras.

Förslagen ska presenteras senast i maj nästa år. De kan få långtgående konsekvenser för svensk arbetsmarknad. SNS bjuder därför in till ett samtal där forskare och arbetsmarknadens parter diskuterar hur arbetsrätten kan reformeras. Organisationen Företagarna presenterar en ny undersökning där de har frågat hur företagare ser på turordningsregler, kompetensutveckling och personliga skäl för uppsägning.

Medverkande

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert och jurist på Företagarna, presenterar Företagarnas rapport
Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, Stockholms universitet, och aktuell med boken ”Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid”
Lenita Granlund, avtalssekreterare och 2:e vice ordförande, Kommunal
Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd på SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!